Vào lúc: 23:32 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: bathanhtv
Vào lúc: 17:28 17/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: tinphuracing
Vào lúc: 09:46 12/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: caovanquang1208
Vào lúc: 15:40 10/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: Vong danh so
Vào lúc: 12:07 05/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: acfrabc
Vào lúc: 23:22 30/01/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: hailuachoixe
Vào lúc: 13:01 05/12/2014
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: tiger_rider
Vào lúc: 13:37 19/09/2013
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: phungsonnavn

Có bài viết mới
Vào lúc: 01:10 27/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: duyhung
Vào lúc: 22:29 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: Oklo
Vào lúc: 17:25 23/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: Hoangnm
Vào lúc: 23:50 21/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: thuanphat2015
Vào lúc: 14:57 20/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: thuanphat2015
Vào lúc: 01:52 27/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: DuyAnh1109
Vào lúc: 23:32 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: bathanhtv
Vào lúc: 23:10 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: wthoinay9
Vào lúc: 23:04 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: anhcuibap
Vào lúc: 22:49 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: weochun
Vào lúc: 22:45 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: hphuc200794
Vào lúc: 22:19 26/03/2015
Xem bài viết mới nhất Gửi bởi: haunguyen


Hiển thị từ 1 - 1 / 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  08-01-2010
  Đến từ
  Tiền Giang
  Bài viết
  198
  Khen ngợi
  106
  Có 145 chủ đề được khen ngợi
  Nhận được 415 lời khen

  Hình zui làm bằng các kí tự

  Mình đang sưu tầm những hình như thế này. Bác nào có hình nào độc thì góp vui nha.
  ______________$$$$$$$
  ______________$$$$$$$$_____$_$_$
  _______________$$$$$$$____$$$$$$
  ________________$$$$$$$____$$$
  ________$__$_$____$$$$$$$$$$$
  _________$$$$$$___$$$$$$$$$$
  __________$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$
  ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
  _________________$$$$___$$$$$______$$$$
  _________________$$$_____$$$$$____$_$_$
  _______________$$$$_______$$$$
  ________________$_$_$_____$$$$
  __________________________$$$$
  _____________$$$$$$_______$$$$
  ___________$$______$$_____$$$$
  __________$$$______$$_____$$$
  ___________$$_____$______$$$
  ____________$$__________$$$
  ______________$$$___$$$$$
  ________________$$$$$

  ;:.......................
  '/.!!!_''_,,=====''
  / "/-'-'
  /_/  _____*yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*_______*yêu*___ __*yêu*__________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*________*_LoveS_*_____*yêu*_____ ____*yêu*____________________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*___________________
  _____Anh_________Và_______
  ___Sẽ____(¯`v´¯)____Sẽ_____
  ___Mãi____`·.¸.·´_____Chỉ____
  ____Mãi____L0VE____Yêu_____
  ______Yêu_______Một_______
  ________Mình__Mình________
  ___________Em___________  ,cP"=-,
  ,$$P ``<!!,
  ._ `~=,.\,. c$$$ ;!>;, `<!
  _.-.=)$$$$$$$$$$$$ccc, c$$$$$ !!!!!>, <!
  .':J)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!; ,!
  ,d;:\"d$$$$$$$$$$$$P"" "?$$$$$ !!!!!!>`!
  z$$$$:$r?$$$$$$$$$$$",c$$$b,`?$$P ;<!!!!>'!
  ,$$$$$$$$$d$$$$$$$$$$$ $$""""?b $".</` ,;!'','
  ,,ccc,, .,c$$"""?$$$$$$$$$$$$$$$$ F d$$bc`P`$$. <!!!' ,/
  '` "?$$$$$$$$$$P .,,."$$$$$$$$$$$$$$ F' ?F4 $$$r```,<!'
  <!!!`;;`"$$$$$$$$ ,$$$$$$,"$$$$$$$$$$$$,4 z"J$$$$.`'`
  .!! ;!!!!; "$$$$$F,$F ,cc,"c`$$$$$$$$$$$$.P -",d$$$$$>
  `!! !!!!!!!-,`"?$b`$ J$P""" c`$$$$$$$$$$cc,=cd$$$$$$$$$$
  !! `!!!!!! ,`,; \` ?$ ".P$$$$$$$$$$$$r`$$$$$$$$$$F
  `!!,`!<!!;<! ,,,; b`=, ,$$$$$$$$$???"'nn c$$$$$F
  `!,` `'!!!<!!'' $$bc,,,cc$ $$$$$$$P",<` xMM>`$$$P"
  `'!!>;;,;;;!' 3$$$$$$$$$ """""? <!! ,dMMM> ?$"
  ```` 4?$$$$$$$ dn,, ```<``,dMMMMP L
  ?$$$$$$J$`MMMMMbML)MMMP",xMMh
  "?$$$$$$."4MMMP",nnmnMMMMMM
  bcccc,,% ,,,nMMMMMMMMMMMP
  ,c$$$$$$$ MMMMMMMMMMMMMP
  ,d$$$$$$$$$c`?"4MMMPPPP .
  z$$$$$$$$$$$$$ccccccccd$$$,.
  J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L b,
  ,;;;,,. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$C"$$$$P""-`$b
  ;!!!!!!((` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c,",xdMMMb`?$.
  <!!!!!!!!!!, 3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`MMMMMMb 4b
  !!!!!!''``'<!> zd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`MMMMMM>`$
  !!!' `< ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )MMMMM'JF
  !' c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:4MMMMP,$
  : .z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P MMMMP $F
  $ ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;MMMf dF
  $, ,zd$$$$$$$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",MMM",$$
  $F ,zc$$$$$$$$$$$$$$$'c$$$$$$$$$$$$$$$$$$",MP?'z$$$;
  $F ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$P d$$$$$$$$$$$$$$$$$$",M" ,d$$$$F
  ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F 4",c$$$$$$'
  z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, ',$$$$$$$$
  ,$$$$$$$$$$$$$$$c,"?$$$$$$ d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r $$$$$$$$$
  z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,"?$$$$ ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$P
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c "$$$L $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$'
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.`$$$L`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$."$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`$$$- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$L $$$$$$$
  d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, ,nMn ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$,?$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`MMMb "$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?$$$$$;
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h MMMMb "$$$$$$$$$$$$$$$$$b ?$$$$$
  ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'dMMMMMb ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`?$$$$c,. =nn,
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",MMMMMMMb $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$- """??"=MMn,TMx
  3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$",dPP"""TMMM, $$$$$$$$$$$$$F"""""xmbn,"Mb,`MMM )M
  b,$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"""= ' .,J"=n,`4M `$$$$$$$$???"xMMMMMn`TMMh 4M,`MMb M
  $$$$$$$$$$$$$$$$P",,c$$$",xn,"4MMb.4h `$$$$$$",nMn,"MMMMMn MMMx Mb MMP "
  $$$$$$$$$$??"",cc$$r ,nn,TMMMb,"MMb M `?$$ JMMMMMb 4MMMM,4MMM MP MP
  "z$$$cccc$$$$$$$$",MMMMMb,4MMM,)MM P $$.MMMMMMM>`MMMMM MMP M'
  "???$$$$$$$$P",nMMMMMMMM MMM>4M 3$4MMMMMMMM MMMMf4MP '
  "TTTMMMMMMMM MMP "TTMMMMMM MMP"
  `""

  _________________________`s
  __________________________s$______________s
  _________________________.s$$_____________s$
  ________________________s$$$’____________s$$
  ______________________.s$$$³´_______,___s$$$
  _____________________s$$$$³______.s$’___$$³
  ________________,____$$$$$.______s$³____³$
  ________________$___$$$$$$s_____s$³_____³,
  _______________s$___‘³$$$$$$s___$$$
  _______________$$____³$$$$$$s.__³$$s
  _______________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$____
  _______________`$$.____³$$$$$$$_$$$$___s³ <------ Feuer
  ________________³$$s____³$$$$$$s$$$³__s$’
  _________________³$$s____$$$$$s$$$$’__s$$
  _____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s$$³__s
  ______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³__s$
  ______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
  _____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
  ____________s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$´
  ___________$$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§ §§§s$,
  ___________³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§ §§§§§§§§s
  ___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§
  ___________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§§§§
  ____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§³
  _____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§� �§§§§§§§³
  ______________³§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§³
  ________________³§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§³
  __________________³§§§§§§§§§§§§§§§ ³
  ____________________³§§§§§§§§§§§³
  _______________________³§§§§§³
  _________________________³§
  .............*.......** *
  .............***..*.*****
  ..............**..**.....*
  .............***.*..*.....*
  ............****.....**...******
  ...........*****......**.*......**
  ..........*****.......**........*.**
  ..........*****.......*.......*
  ..........******.....*.......*
  ...........******....*......*
  ............********.......*
  ................*******.**
  ..*******..........**
  ...*******.........*
  ....******.........* *
  .....***...*.......** <------ Rose
  .............*........*
  .........****.*...*
  .......******..*..*
  ......*******...*.
  ......*****......*
  ......**.........*
  .......*.........*
  ...............*.*
  ................**
  ................*
  ................*
  ................*
  ................*
  ...............*
  ...............*
  ..............*

  _______________________,:cc,,,;.
  _______________,c$$$$$$;$$$$$$$$$$$c,
  ___________c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C,
  ________c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C.
  _____C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$d$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
  __________$$$$$$$(..)$$$$$$$$$$$$(..)$$$.
  ____________$$$$$(..)$$$$$$$$$$$$(..)$$$$
  _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
  _____________$$$$$$$$$$$????$$$$$$$$$$$$´
  ____________$$$$$$$$$..======..$$$$$$$;
  ___________$$$$$$$$$$$$$c....c$$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$$VVVVV$$$$$$$$
  ______________________$$$$$$
  _______________________$$$$ <------------- Ente
  ____________________$$$$$$$$$$
  ___________________$.$$$$$$$$.$
  __________________$,$$$$$$$$$$.$
  _________________$.$$$$$$$$$$;.$
  ________________$.$$$$$$$$$$$$.$
  _________________$.$$$$$$$$$$$.$
  __________________$.$$$$$$$$$.$
  ___________________$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$
  ____________________CCC_CCC
  _____________________CC_CC
  ____________________CCC__CCC
  _______CCCCCCCCCCCCCCC__CCCCCCCCCCCCCCC
  ___CCCCCCCCCCCCCCCCCC____CCCCCCCCCCCCC  _########_______________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####_________________________________
  ___####______###______###_______________
  _########__#####___#####________________
  ___________#######__######______________
  __________################______________
  __________################______________ <------ IOY
  ___________###############______________
  ____________#############_______________
  _____________###########_____###___###__
  ______________#########______###___###__
  _______________#######_______###___###__
  ________________#####________###___###__
  _________________###_________###___###__
  __________________#___________#######___
  _______________________________#####____
  ________________________________________

  **********(¨`·.·´¨)**********
  ******(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)******
  *(¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)*
  **`·.¸.·´ *I LOVE YOU!*`·.¸.·´**
  *******(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)*******
  ********`·.¸(¨`·.·´¨)..·´********
  ************`·.¸.·´************  Em đang sưu tầm mấy hình bằng kí tự như trên để gởi qua tin nhắn cho gf, pác nào có hình độc độc thì post lên cho em xin nha. Thank 2. 10 người đã khen chủ đề này:


Quuyền hạn của bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •