MINH CAN BAN FX 125 NHAT DOI 2001
XE NHU TRONG HINH
MAY MOC CON ZIN
XE THIEU 2 CAI YEM
XE MAU DO DUNG ZOI CAVET
BSHN GIA
7T8 (CO FIX)
AI CO NHU CAU XIN LIEN HE
01683326700 GAP NAM(CALL,SMS)
PHAM VAN BACH F15 QUAN TAN BINH