Moto GP MotoGP 2013 (Chặng 1) Losail International Circuit (Qatar): Khai hỏa khi màn đêm buông xuống...!!!

Thảo luận trong 'Đua xe trong nước - quốc tế' bắt đầu bởi FREEMAN_279, 31/3/13.

 1. FREEMAN_279

  FREEMAN_279 Bằng A4

  Tham gia:
  12/12/07
  Bài viết:
  1,561
  Được thích:
  5,314
  [​IMG]

  Nói đến Qatar có lẽ sự hình dung đầu tiên của chúng là mức đ giàu có của những quốc gia A[SIZE=3]rậ[SIZE=3]p c[SIZE=3]ó ngu[SIZE=3]ồn thu r[SIZE=3]ất l[SIZE=3]ớn t[SIZE=3]ừ vi[SIZE=3]ệc [/SIZE]khai th[SIZE=3]ác d[SIZE=3]ầu m[SIZE=3]ỏ. [SIZE=3]Đ[SIZE=3]ồng th[SIZE=3]ời c[SIZE=3]ũng l[SIZE=3]à nh[SIZE=3]ững qu[SIZE=3]ốc gia c[SIZE=3]ó nh[SIZE=3]ững c[SIZE=3]ông tr[SIZE=3]ình [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc x[SIZE=3]ếp v[SIZE=3]ào h[SIZE=3]àng k[SIZE=3]ì quan th[SIZE=3]ế[SIZE=3] gi[SIZE=3]ới. Trong gi[SIZE=3]ải MotoGP k[SIZE=3]ể t[SIZE=3]ừ khi tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng [SIZE=3]đua Losail [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc kh[SIZE=3]ánh th[SIZE=3]ành (20[SIZE=3]04)[/SIZE] [SIZE=3]v[SIZE=3]à n[SIZE=3]ằm trong l[SIZE=3]ịch [SIZE=3]đua h[SIZE=3]àng n[SIZE=3]ăm c[SIZE=3]ủa gi[SIZE=3]ải [SIZE=3]đua xe hai b[SIZE=3]ánh [/SIZE]h[SIZE=3]àng [SIZE=3]đ[SIZE=3]ầu th[SIZE=3]ế gi[SIZE=3]ới. N[SIZE=3]ó [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc xem l[SIZE=3]à m[SIZE=3]ột tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng [SIZE=3]đua r[SIZE=3]ất [SIZE=3]đ[SIZE=3]ặc bi[SIZE=3]ệt b[SIZE=3]ởi s[SIZE=3]ự kh[SIZE=3]ắc nghi[SIZE=3]ệt c[SIZE=3]ủa kh[SIZE=3]í h[SIZE=3]ậu n[SIZE=3]ơi [SIZE=3]đ[SIZE=3]ây. V[SIZE=3]à s[SIZE=3]ự [SIZE=3]đ[SIZE=3]ặc bi[SIZE=3]ệt [SIZE=3]đ[SIZE=3]ó c[SIZE=3]àng n[SIZE=3]ổi b[SIZE=3]ật h[SIZE=3]ơn bao gi[SIZE=3]ờ h[SIZE=3]ết k[SIZE=3]ể t[SIZE=3]ừ n[SIZE=3]ăm 20[SIZE=3]08 khi Losail Circuit ch[SIZE=3]ính th[SIZE=3]ức l[SIZE=3]à tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng [SIZE=3]đua [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc [SIZE=3]MotoGP ch[SIZE=3]ọn l[SIZE=3]à[SIZE=3]m gi[SIZE=3]ải [SIZE=3]đua [SIZE=3]đ[SIZE=3]êm [SIZE=3]đ[SIZE=3]ầu ti[SIZE=3]ên trong l[SIZE=3]ịch s[SIZE=3]ử[SIZE=3]. V[SIZE=3]à c[SIZE=3]ũng l[SIZE=3]à tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng [SIZE=3]đua [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc vinh d[SIZE=3]ự t[SIZE=3]ổ ch[SIZE=3]ức v[SIZE=3]òng khai m[SIZE=3]ạc cho t[SIZE=3]ới nay. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Đ[SIZE=3]ể c[SIZE=3]ó [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc [SIZE=3]đi[SIZE=3]ều n[SIZE=3]ày Losail Circuit ph[SIZE=3]ải x[SIZE=3]ây d[SIZE=3]ựng h[SIZE=3]ệ th[SIZE=3]ống chi[SIZE=3]ếu s[SIZE=3]áng v[SIZE=3]ới h[SIZE=3]ơn 1000 thi[SIZE=3]ết b[SIZE=3]ị [SIZE=3]đ[SIZE=3]èn cao [SIZE=3]áp + [SIZE=3]chi[SIZE=3]ều d[SIZE=3]ài c[SIZE=3]ủa [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng d[SIZE=3]ây [SIZE=3]đi[SIZE=3]ện l[SIZE=3]ớn h[SIZE=3]ơ[SIZE=3]n 500km[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]. V[SIZE=3]à hi[SIZE=3]ện t[SIZE=3]ại tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng [SIZE=3]đua n[SIZE=3]ày [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc xem l[SIZE=3]à n[SIZE=3]ơi c[SIZE=3]ó h[SIZE=3]ệ th[SIZE=3]ống chi[SIZE=3]ếu s[SIZE=3]áng l[SIZE=3]ớn nh[SIZE=3]ất h[SIZE=3]ành tinh.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  [​IMG]


  Được tổ chức đua vào ban đêm nên đây cũng là đặc tính lớn nhất của [SIZE=3]Losail Circuit[SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]. [SIZE=3]Đ[SIZE=3]ó c[SIZE=3]ũng l[SIZE=3]à hi[SIZE=3]ển nhi[SIZE=3]ên b[SIZE=3]ởi v[SIZE=3]ì cho d[SIZE=3]ù h[SIZE=3]ệ th[SIZE=3]ống chi[SIZE=3]ếu s[SIZE=3]áng c[SIZE=3]ó nh[SIZE=3]ư th[SIZE=3]ế n[SIZE=3]ào [SIZE=3]đi n[SIZE=3]ữa c[SIZE=3]ũng kh[SIZE=3]ông th[SIZE=3]ể b[SIZE=3]ằng [SIZE=3]ánh s[SIZE=3]áng t[SIZE=3]ự nhi[SIZE=3]ên nh[SIZE=3]ư [/SIZE]khi [SIZE=3]đua ban ng[SIZE=3]ày. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]N[SIZE=3]ếu x[SIZE=3]ét v[SIZE=3]ề [SIZE=3]đ[SIZE=3]ịa h[SIZE=3]ình v[SIZE=3]à [SIZE=3]đ[SIZE=3]ộ kh[SIZE=3]ó c[SIZE=3]ủa c[SIZE=3]ác g[SIZE=3]óc cua th[SIZE=3]ì Losail Circuit c[SIZE=3]ũng b[SIZE=3]ình th[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng kh[SIZE=3]ông c[SIZE=3]ó g[SIZE=3]ì n[SIZE=3]ổi b[SIZE=3]ật[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]. Ngoài ra nơi đây có một đặc tính về yếu tố khí hậu rất đặc biệt. Ban ngày r[SIZE=3]ất n[SIZE=3]óng nh[SIZE=3]ưng c[SIZE=3]àng v[SIZE=3]ề [SIZE=3]đ[SIZE=3]êm th[SIZE=3]ì nhi[SIZE=3]ệt [SIZE=3]đ[SIZE=3]ộ l[SIZE=3]ại r[SIZE=3]ất l[SIZE=3]ạnh. Ch[SIZE=3]ính v[SIZE=3]ì s[SIZE=3]ự ch[SIZE=3]ênh l[SIZE=3]ệch v[SIZE=3]ề nhi[SIZE=3]ệt [SIZE=3]đ[SIZE=3]ộ qu[SIZE=3]á cao cho n[SIZE=3]ên g[SIZE=3]ây kh[SIZE=3]ông [SIZE=3]ít kh[SIZE=3]ó kh[SIZE=3]ăn trong vi[SIZE=3]ệc setup nh[SIZE=3]ững chi[SIZE=3]ếc xe Prototype c[SIZE=3]ủa gi[SIZE=3]ải MotoGP. Tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ớc [SIZE=3]đ[SIZE=3]ây [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể [SIZE=3]đ[SIZE=3]ủ th[SIZE=3]ời gian cho ba th[SIZE=3]ể th[SIZE=3]ức test FP + QP [SIZE=3]n[SIZE=3]ó ph[SIZE=3]ải di[SIZE=3]ễn ra t[SIZE=3]ừ bu[SIZE=3]ổi chi[SIZE=3]ều cho t[SIZE=3]ới t[SIZE=3]ối. Tuy nhi[SIZE=3]ên nhi[SIZE=3]ệt [SIZE=3]đ[SIZE=3]ộ bu[SIZE=3]ổi chi[SIZE=3]ều[SIZE=3] ch[SIZE=3]ênh l[SIZE=3]ệch r[SIZE=3]ất l[SIZE=3]ớn so [/SIZE][/SIZE]v[SIZE=3]ới [SIZE=3]nhi[SIZE=3]ệt [SIZE=3]đ[SIZE=3]ộ bu[SIZE=3]ổi t[SIZE=3]ối[SIZE=3][SIZE=3] n[SIZE=3]ên c[SIZE=3]ác ph[SIZE=3]ư[SIZE=3]ơng [SIZE=3]án [SIZE=3]s[SIZE=3]ử d[SIZE=3]ụng v[SIZE=3]ỏ[SIZE=3] xe kh[SIZE=3]ông c[SIZE=3]òn ch[SIZE=3]ính x[SIZE=3]ác. Ch[SIZE=3]ính v[SIZE=3]ì v[SIZE=3]ậy, hi[SIZE=3]ện t[SIZE=3]ại v[SIZE=3]òng [SIZE=3]đua t[SIZE=3]ại Qatar s[SIZE=3]ẽ [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc t[SIZE=3]ổ ch[SIZE=3]ức th[SIZE=3]ành 4 ng[SIZE=3]ày (th[SIZE=3]ông th[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng l[SIZE=3]à 3 ng[SIZE=3]ày g[SIZE=3]ồm th[SIZE=3]ứ 6, 7 v[SIZE=3]à Ch[SIZE=3]ủ Nh[SIZE=3]ật) b[SIZE=3]ắt [SIZE=3]đ[SIZE=3]ầu t[SIZE=3]ừ 18h t[SIZE=3]ối ng[SIZE=3]ày [/SIZE][/SIZE]th[SIZE=3]ứ 5.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  [​IMG]
  Một cảnh đẹp vào buổi chiều tại Losail Circuit

  * Thông số kỉ thuật:
  - Tổng chiều dài đường đua: 5.380m
  - Chiều rộng: 12m
  - Góc cua: 16 (10 cua phải và 6 cua trái)
  - Đ[SIZE=3]o[SIZE=3]ạn th[SIZE=3]ẳng d[SIZE=3]ài nh[SIZE=3]ất: 1.068m ([SIZE=3]ông [SIZE=3]đ[SIZE=3]ịa cu[SIZE=3]ối m[SIZE=3]ới ch[SIZE=3]ịu ... :)) )
  - Ch[SIZE=3]ạy theo h[SIZE=3]ư[SIZE=3]ớng thu[SIZE=3]ận kim [SIZE=3]đ[SIZE=3]ồng h[SIZE=3]ồ.

  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [​IMG]

  Nói đến thành tích tốt nhất có được tại Losail Circuit , có lẽ fan h[SIZE=3]âm m[SIZE=3]ộ MotoGP tr[SIZE=3]ên to[SIZE=3]àn th[SIZE=3]ế gi[SIZE=3]ới s[SIZE=3]ẽ "m[SIZE=3]ột ch[SIZE=3]út tho[SIZE=3]áng bu[SIZE=3]ồn"[SIZE=3] khi nh[SIZE=3]ắc t[SIZE=3]ới t[SIZE=3]ên anh ... Cas[SIZE=3]ey Stoner (4 l[SIZE=3]ần). [/SIZE]N[SIZE=3]ơi [SIZE=3]đ[SIZE=3]ây l[SIZE=3]à n[SIZE=3]ơi #27 c[SIZE=3]ó chi[SIZE=3]ến th[SIZE=3]ắng [SIZE=3]đ[SIZE=3]ầu ti[SIZE=3]ên [SIZE=3]ở th[SIZE=3]ể th[SIZE=3]ức MotoGP (20[SIZE=3]07) [/SIZE]v[SIZE=3]à n[SIZE=3]ó [SIZE=3]đ[SIZE=3]ặc [SIZE=3]bi[SIZE=3]ệt [/SIZE]ở ch[SIZE=3]ổ chi[SIZE=3]ến th[SIZE=3]ắng n[SIZE=3]ày l[SIZE=3]à chi[SIZE=3]ến th[SIZE=3]ắng khi Stoner l[SIZE=3]ần [SIZE=3]đ[SIZE=3]ầu ti[SIZE=3]ên s[SIZE=3]ử d[SIZE=3]ụng chi[SIZE=3]ếc xe Ducati [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Desmosedic[SIZE=3]i GP7. K[SIZE=3]ế ti[SIZE=3]ếp l[SIZE=3]à Valentino Rossi (3 l[SIZE=3]ần), hai l[SIZE=3]ần c[SIZE=3]òn l[SIZE=3]ại [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc chia [SIZE=3]đ[SIZE=3]ều cho Jorge Lorenzo v[SIZE=3]à Sete [SIZE=3]Gibernau. [SIZE=3]H[/SIZE]ai ng[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờ[SIZE=3]i [SIZE=3]đ[SIZE=3]ã n[SIZE=3]ói l[SIZE=3]ời t[SIZE=3]ừ gi[SIZE=3]ã (Cas[SIZE=3]ey Stoner v[SIZE=3]à Sete Gi[SIZE=3]bernau) v[SIZE=3]ậy th[SIZE=3]ì gi[SIZE=3]ờ [SIZE=3]đ[SIZE=3]ây ki[SIZE=3]nh nghi[SIZE=3]ệm nhi[SIZE=3]ều nh[SIZE=3]ất [SIZE=3]ắt h[SIZE=3]ẳn l[SIZE=3]à Valentino Rossi. Nh[SIZE=3]ưng gi[SIZE=3]ữa kinh nghi[SIZE=3]ệm v[SIZE=3]à gi[SIZE=3]ành [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc[/SIZE][/SIZE][/SIZE] chi[SIZE=3]ến th[SIZE=3]ắn[SIZE=3]g n[SIZE=3]ó l[SIZE=3]à m[SIZE=3]ột kho[SIZE=3]ản c[SIZE=3]ách r[SIZE=3]ất l[SIZE=3]à xa. Nh[SIZE=3]ất l[SIZE=3]à [SIZE=3]ở th[SIZE=3]ời [SIZE=3]đi[SIZE=3]ểm hi[SIZE=3]ện t[SIZE=3]ại c[SIZE=3]ái m[SIZE=3]à #46 [SIZE=3]đang c[SIZE=3]ần l[SIZE=3]à t[SIZE=3]ìm l[SIZE=3]ại c[SIZE=3]ảm gi[SIZE=3]ác l[SIZE=3]ái tr[SIZE=3]ên chi[SIZE=3]ếc YZR-M1. M[SIZE=3]ột chi[SIZE=3]ếc xe [SIZE=3]đ[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc [SIZE=3]Valentino Rossi xem nh[SIZE=3]ư "[SIZE=3]Ng[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời t[SIZE=3]ình". [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]Nh[SIZE=3]ưng hai n[SIZE=3]ă[SIZE=3]m tr[SIZE=3]ôi qua, tuy kh[SIZE=3]ông qu[SIZE=3]á nhi[SIZE=3]ều nh[SIZE=3]ưng nh[SIZE=3]ững thay [SIZE=3]đ[SIZE=3]ổi c[SIZE=3]ũng ti[SIZE=3]ến b[SIZE=3]ộ[SIZE=3] v[SIZE=3]ề c[SIZE=3]ông ngh[SIZE=3]ệ [SIZE=3]ắt h[SIZE=3]ẳn c[SIZE=3]ũng s[SIZE=3]ẽ l[SIZE=3]àm cho The Doct[SIZE=3]or g[SIZE=3]ặp kh[SIZE=3]ông [SIZE=3]ít kh[SIZE=3]ó kh[SIZE=3]ăn... ! Jorge Lorenzo ho[SIZE=3]àn t[SIZE=3]ất m[SIZE=3]ùa gi[SIZE=3]ải 2012 v[SIZE=3]ới ng[SIZE=3]ôi v[SIZE=3]ô [SIZE=3]đ[SIZE=3]ịch [SIZE=3]đ[SIZE=3]ồng th[SIZE=3]ời c[SIZE=3]ũng l[SIZE=3]à tay [SIZE=3]đua gi[SIZE=3]ành chiến thắng tại nơi đây. Dani Pedrosa đang rất tự tin với chiếc RC-213V, với việc giành 7 lần thắng chặng trong năm 2012 (hơn Jorge Lorenzo mặc dù về đích vị trí thứ 2) cho thấy Baby Samurai đang rất quyết tâm giành ngôi vô địch cho năm 2013. Và mục tiêu đầu tiên sẽ là chiến thắng lại Losail Circuit, một chặng đua mà #26 chưa bao giờ nếm được sự ngọt ngào của chiến thắng kể từ khi anh tham gia thể thức MotoGP từ năm 2006. Marc Marquez đang rất hao hức mong tới ngày chính thức được tham dự thể thức MotoGP. Sau lần test tại Austin Circuit, cách nhìn của giới mộ điệu về #93 thay đổi rất nhiều. Liệu tay đua trẻ đến từ Tây Ban Nha có vượt mặt được hai người đàn anh đồng hương là Dani Pedrosa và Jorge Lorenzo khi đoạt được danh hiệu: Tay đua đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng khi vừa tham gia thể thức MotoGP.... !!! Câu trả lời sẽ có giải đáp vào lúc 2h sáng thứ hai 8/4/2013.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  [​IMG]

  Huyền thoại Qatar GP

  Lịch thi đấu (giờ VN):

  * Moto3: 23h tối Chủ Nhật 7/4/2013
  * Moto2: 0h20 rạng sáng thứ hai 8/4/2013
  * MotoGP: 2h sáng thứ hai 8/4/2013

  Ngoài ra anh em nào muốn theo dõi đầy đủ từ FP cho tới khi Race thì nó bắt từ 22h tối thứ năm 4/4/2013.
  Lưu ý:
  chỉ có ngày Race chính thức mới được truyền hình trực tiếp trên kênh Starsport hoặc ESPN (bây giờ đổi lại thành FOX Sport). Còn tất cả các ngày test FP hoặc QP, anh em muốn xem phải cài chương trình Sopcast mới xem được nhé. Chúc các bạn có một trận mở màn đầy hấp dẫn ...
  :142:
   
  #1 FREEMAN_279, 31/3/13
  Sửa lần cuối bởi mod: 4/4/13
 2. FREEMAN_279

  FREEMAN_279 Bằng A4

  Tham gia:
  12/12/07
  Bài viết:
  1,561
  Được thích:
  5,314
 3. 0988812229

  0988812229 Bằng A2

  Tham gia:
  28/11/09
  Bài viết:
  361
  Được thích:
  134
  - Đoạn thẳng dài nhất : 1.068m ( ông địa cuối mới chịu ... :)) ) ông địa 38 78 bác ơi ;)) 68 là lộc phát or con gà trong đề đóm bác ak :)
   
 4. babynhan

  babynhan Bằng A4

  Tham gia:
  7/7/08
  Bài viết:
  1,773
  Được thích:
  4,750
  Haha, a Sòng bây h bàn wa đề đón luôn :))
   
 5. FREEMAN_279

  FREEMAN_279 Bằng A4

  Tham gia:
  12/12/07
  Bài viết:
  1,561
  Được thích:
  5,314
  Đâu có rành môn này ... lâu lâu chém gió cho vui ... :))
   
 6. FREEMAN_279

  FREEMAN_279 Bằng A4

  Tham gia:
  12/12/07
  Bài viết:
  1,561
  Được thích:
  5,314
  Nhìn từ clip Onboard .. khó chịu lắm chứ chẳng chơi . Cho dù ánh sáng nó có như thế nào đi nữa cũng không bao giđược như ban ngày . Đ[SIZE=3]ó l[SIZE=3]à ch[SIZE=3]ưa n[SIZE=3]ói t[SIZE=3]ới [SIZE=3]tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng h[SIZE=3]ợp b[SIZE=3]ị ch[SIZE=3]ói [SIZE=3]đ[SIZE=3]èn ([SIZE=3]Dani Pedrosa n[SIZE=3]ăm 09 b[SIZE=3]ị m[SIZE=3]ột c[SIZE=3]ú [SIZE=3]ng[SIZE=3]ã nh[SIZE=3]ớ [SIZE=3]đ[SIZE=3]ời v[SIZE=3]ì tr[SIZE=3]ư[SIZE=3]ờng h[SIZE=3]ợp nh[SIZE=3]ư th[SIZE=3]ế n[SIZE=3]ào ) [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  [video=youtube;WYoWnb75VyY]http://www.youtube.com/watch?v=WYoWnb75VyY[/video]
   
 7. phatyamaha125z

  phatyamaha125z Bằng A2

  Tham gia:
  19/6/12
  Bài viết:
  221
  Được thích:
  238
  thanhks bác .. nhớ trận nào cũng có lịnh dua nha bác
   
 8. Giang_luv

  Giang_luv Bằng A4

  Tham gia:
  30/12/10
  Bài viết:
  1,132
  Được thích:
  3,038
  Anh Sòng A Lò ơiiii :))) sao a có cái chử Crazy Fan MotoGP vậy ợ :)))
   
 9. red_sky

  red_sky Bằng A1

  Tham gia:
  17/9/12
  Bài viết:
  35
  Được thích:
  29
  Lập thớt cho mỗi chặng thế này có phải hay không :D
   
 10. ThaiLandHelmet

  ThaiLandHelmet Bằng A4

  Tham gia:
  25/12/12
  Bài viết:
  3,018
  Được thích:
  119
  ôi....niềm zui mỗi năm của tui lại về.....là lá la
   
 • Về chúng tôi

  Biker Vietnam tự hào là một trong những cộng đồng người chơi mô tô, xe máy đầu tiên và có tiếng tại Việt Nam. Bất kể bạn đến đây vì yêu sức mạnh và tốc độ, hay vì muốn tìm hiểu về một chiếc xe, một địa chỉ độ xe cụ thể, bạn luôn được chào đón tại bkvn.com.
 • Quick Navigation

  Open the Quick Navigation

 • Like us on Facebook

Đang tải...